Vad är ChatGPT och vad kan det användas till?

ChatGPT är en typ av artificiell intelligens (AI) som är utbildad för att generera textsvar baserat på de instruktioner eller frågor du skriver till den. Den bygger på språkmodellen GPT (Generative Pre-trained Transformer).

Denna mjukvara har tränats på stora mängder skrivet innehåll och kan på kort tid skapa ny text, utifrån den textbank som den tränats på.

ChatGPT fick ett enormt genomslag när det lanserades den 30 november 2022, och bara under de 5 första dagarna provade över 1 miljon människor att använda tjänsten.

Många har överraskats av hur bra ChatGPT är på att leverera sammanhängande svar på allt mellan himmel och jord. Förutom ren förmedling av information, kan chatboten även skapa kod utifrån dina kommandon.

Dator och ett digitalt huvud, illustration av Artificiell intelligens

Förresten, om du undrar: Texten i den här artikeln är till viss del framtagen av ChatGPT. Men den är omarbetat av mig och väldigt lite är kvar av det urspungliga AI-genererade innehållet.

Vilka ligger bakom ChatGPT?

ChatGPT är utvecklat av OpenAI, en forskningsorganisation inom AI. Organisationen grundades 2015 av ett flertal entreprenörer och investerare, bland annat Elon Musk och Sam Altman.

OpenAI Logo svart bakgrund

OpenAI är ett ideellt forskningsinstitut som finansieras genom ett flertal olika källor, inklusive riskkapital, företag och offentlig finansiering. Deras syfte enligt dem själva, är att säkerställa att artificiell intelligens utvecklas för att användas på ett sätt som gynnar mänskligheten.

Vad kan man göra med ChatGPT?

Det finns många potentiella användningsområden för ChatGPT. Både som den är, eller via teknik som vidareutvecklas ovanpå. Några sätt att använda ChatGPT just nu är:

  • För att snabbt få fram information om ett visst ämne.
  • För att brainstorma kreativa idéer.
  • För att sammanfatta eller omformulera textstycken.
  • För att ta fram kod för diverse givna ändamål, på flera olika programmeringsspråk.
  • För att översätta eller skriva text på många olika språk.

Potentiella användningsområden där ChatGPT implementeras som del av en lösning skulle kunna vara:

  • Som en chattbot som ger svar åt kunders eller användares förfrågningar på en hemsida.
  • Som en sökmotor som levererar snabba svar, utan att behöva leta bland alternativ eller ta del av reklam.
  • I någon typ av frågesport eller kunskapsbaserat spel.

Kritik och oro mot denna typ av AI

ChatGPT är inte den första AI-tjänsten av sitt slag, men den väckte stor uppståndelse när den släpptes. Det som skiljer ChatGPT från andra AI-skrivverktyg, är att den är betydligt bättre på att ge svar, samt har en imponerande förmåga att förstå vad du försöker få den att göra.

Många har utryckt en oro för de förändringar som kan komma att ske med ChatGPT. Till exempel:

Jobb försvinner – Allt ifrån skribentjobb, till programmering, kreativa yrken, sökmotoroptimering, copywriting, marknadsförare av olika slag, riskerar att bli utkonkurrerade av den snabba och effektiva tjänsten.

Fusk och plagiat – Mängden fusk inom skolarbeten och skrivjobb kommer sannolikt att öka, och risken för en ökning av kopiering av upphovsrättsskyddat material är påtaglig.

Faktafel och desinformation – ChatGPT är långt ifrån perfekt och den har ingen inneboende förmåga att identifiera faktafel. Om publicister börjar använda ChatGPT i stor skala, ökar risken för att felaktig information sprids snabbt och brett på nätet.

Min syn på ChatGPT efter att ha testat

Jag har testat ChatGPT på många olika sätt, och har lite blandade känslor. Verktyget är både skrämmande och exalterande. Inom vissa användningsområden är programmet väldigt imponerande, medan resultatet är ganska svagt inom andra.

Skärmbild från när jag provade ChatGPT
Exempel på hur det kan se ut när du ber ChatGPT skapa ett videomanus.

Först och främst är ChatGPT uppenbart allra bäst på det engelska språket. Det är förmodligen här den har tränats allra mest, vilket faller sig naturligt. Den spottar ur sig bättre svar, med mer varierat språkbruk och tycks besitta mer kunskap när du ber den ta fram saker på engelska.

Jag har testat den på flera språk. En sak som var imponerande var att ChatGPT kunde skriva på en väldigt välformulerad och korrekt thailändska. Detta är något du inte kan få fram genom en vanligt Google-translate-översättning.

ChatGPT är även helt ok på svenska, även om det inte låter som en svensktalande person skulle ha skrivit texten alla gånger. När du ber den att göra en omskrivning av en text på svenska, får du ofta väldigt upprepande fraser, den återanvänder samma adjektiv som i originaltexten och lyckas inte skapa så väldigt unika texter.

Jag har inte kompetensen att bedöma hur bra ChatGPT är på att skriva kod. Men utifrån vad jag tagit del av från andra, tycks den mäkta imponerande på detta område. Bara genom korta och koncisa uppmaningar i vanlig text, kan den generera kod som är applicerbar och går att köra precis såsom det är tänkt.

Den gör dock misstag och du kommer sannolikt att behöva kunna programmeringsspråket själv för att förstå fullt ut hur du ska använda, eller fixa till den kod du får.

Vad betyder ChatGPT för framtiden?

Det som känns uppenbart härifrån, är att ChatGPT kommer att förändra informationen på nätet på många sätt. Till en början kommer vi nog se en enorm mängd nya sajter med innehåll som spottats ut av AI. Det kommer att vara av varierande kvalitet och Google kommer att ägna stora resurser åt att slå ned på denna typ av innehåll.

De som kommer att dra störst nytta av ChatGPT, är förmodligen de som kan använda tekniken för att snabba upp arbetsflöden. Att ha den som ett stöd i innehållsproduktionen, snarare än som innehållsfabrik.

Rätt använd, kommer ChatGPT att vara en resurs för alla som sysslar med någon typ av skapande, eller kreativt yrke.

Eftersom jag själv arbetar med content, till stor del i skriven form, är jag givetvis både livrädd och enormt exalterad över hur framtiden ser ut. Inte en lugn stund, när tekniken avancerar framåt i en obönhörlig takt, helt enkelt.

Här kan du själv testa ChatGPT!


Läs även min artikel från när jag provade foto-AI-tjänsten Lensa!