Integritetspolicy för Peterkreativ.se

1. Inledning

Välkommen till Peterkreativ.se. Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Insamling av Information

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder vår webbplats, till exempel när du anmäler dig till nyhetsbrev, gör förfrågningar eller köper tjänster. Informationen kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation.

3. Användning av Information

De insamlade uppgifterna används för att:

  • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
  • Kommunicera med dig angående din användning av webbplatsen.
  • Administrera och behandla transaktioner och förfrågningar.
  • Uppfylla rättsliga och regulatoriska skyldigheter.

4. Delning av Information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i följande fall:

  • För att följa lagar och förordningar.
  • För att skydda våra rättigheter och egendom.
  • I samband med försäljning eller överföring av verksamheten.

5. Cookies och Tracking

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan ställa in din webbläsare för att neka cookies, men detta kan påverka vissa funktioner på webbplatsen.

6. Dataskydd

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

7. Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot eller begränsa behandlingen av dina uppgifter.

8. Uppdateringar av Policyn

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

9. Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på kontakt@peterkreativ.se.

Datum för senaste uppdatering: 18 dec 2023